Thống kê
Hôm nay : 1
Tháng 06 : 87
Năm 2020 : 2.557
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch tuyển sinh

PHÒNG GDĐT NINH HÒA

TRƯỜNG MẦM NON HOA SỮA

 

Số:108/KH-MNHS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

Ninh Hiệp, ngày 26 tháng 6 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh năm học 2019 – 2020

 
 

 

 

          Thực hiện Kế hoạch số 325/KH-PGDĐT  ngày 07/5/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn tổ chức tuyển sinh năm học 2019-2020;  

          Căn cứ chỉ tiêu biên chế đã được phòng Giáo dục và Đào tạo phê duyệt và điều kiện tình hình thực tế tại địa bàn xã (phường) Ninh Hiệp,

Trường mầm non Hoa Sữa xây dựng Kế hoạch tuyển sinh năm học 2019 - 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  - Việc tuyển sinh phải đảm bảo công bằng, khách quan, tạo thuận lợi cho trẻ em và cha mẹ trẻ.

 - Huy động trẻ em độ tuổi nhà trẻ (25 – 36 tháng tuổi) và trẻ mẫu giáo (3 – 5 tuổi) ra lớp, đặc biệt là huy động 100% trẻ mẫu giáo 5 tuổi ra lớp thực hiện Phổ cập GDMNCTENT.

- Tuyền truyền công tác tuyển sinh, hướng dẫn đầy đủ, rõ ràng, phổ biến những qui định của ngành cho cha mẹ trẻ, đặc biệt là việc phối hợp giữa trường mầm non với các ban ngành, đoàn thể của địa phương trong việc điều tra huy động trẻ mầm non ra lớp.

-  Điều tra chính xác số trẻ ở từng độ tuổi trên địa bàn, đảm bảo biên chế trẻ/lớp theo Điều lệ trường mầm non

II. NỘI DUNG

1. Đối tượng, điều kiện, hồ sơ dự tuyển

             1.1. Hình thức, đối tượng, điều kiện dự tuyển

- Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển

- Đối tượng tuyển sinh:

+ Độ tuổi nhà trẻ 25 – 36 tháng: trẻ sinh năm 2017 (Trẻ sinh từ tháng 01/2017 đến tháng 8/2017)

+ Độ tuổi mẫu giáo 3 – 5 tuổi: trẻ sinh năm 2016, 2015, 2014

+ Đối tượng ưu tiên: Nhận 100% trẻ 5 tuổi (sinh năm 2014); con các cán bộ, chiến sĩ đang công tác ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, con thương bệnh binh, trẻ là người dân tộc thiểu số; con mồ côi cả cha lẫn mẹ có hộ khẩu tại địa phương; con, cháu ruột của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

- Điều kiện dự tuyển: Trẻ có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn tại phường Ninh Hiệp ( ưu tiên trẻ từ TDP1 đến TDP 5 – Phường Ninh Hiệp).

              1.2. Hồ Sơ dự tuyển

            a) Đơn xin nhập học;

            b) Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;

            c) Phiếu tiêm chủng (phô tô);

            d) Bản sao hộ khẩu thường trú hoặc giấy xác nhận tạm trú.

           e) Thẻ bảo hiểm y tế (phô tô).

           g) Quyết định hộ nghèo, cận nghèo (nếu có)

2. Thời gian, địa điểm tuyển sinh

- Thời gian tuyển sinh: từ ngày 15/7/2019 đến ngày 15/8/2019 (Riêng đối với trẻ 5 tuổi không giới hạn thời gian nhận hồ sơ).

- Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng trường Mầm non Hoa Sữa

3. Chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2019 – 2020

Trường mầm non Hoa Sữa có 01 điểm trường tại số 7, Ngô Đến - tổ dân phố 1- Phường Ninh Hiệp - Thị xã Ninh Hòa. Năm học 2019 – 2020 trường được giao 09lớp/292 trẻ, trong đó:

Nhà trẻ   : 02 lớp/50 trẻ

Mẫu giáo: 07 lớp/242 trẻ,

Cụ thể như sau:

 

Stt

Lớp

Địa chỉ

Điều tra

Chỉ tiêu tuyển sinh

Trong đó

Số trẻ học bán trú

Giáo viên/lớp

Ghi chú

Số trẻ đã có

Số trẻ tuyển mới

1

25-36 tháng A

 

 

 

 

 

 

Tổ dân phố 1- Phường Ninh Hiệp

 

 

 

 

89

22

1

21

22

2

 

2

25-36 tháng B

 

22

2

20

22

2

 

3

3-4 tuổi A

 

106

25

32

0

32

2

 

4

3-4 tuổi B

25

31

0

31

2

 

5

4-5 tuổi A

 

121

30

38

0

38

2

 

6

4-5 tuổi B

30

38

0

38

2

 

7

5-6 tuổi A

 

131

 

 

44

25

19

44

2

 

8

5-6 tuổi B

Tổ dân phố 1- Phường Ninh Hiệp

 

44

25

19

44

2

 

9

5-6 tuổi C

43

25

18

43

2

 

Tổng cộng

447

285

217

97

314

18

 

 

III. Tổ chức thực hiện

Nhà trường phối hợp với UBND phường Ninh Hiệp, ban nhân dân các tổ dân phố rà soát, điều tra số liệu trẻ từng độ tuổi trên toàn phường (từ TDP 1 đến TDP5). Xây dựng kế hoạch tuyển sinh trình lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

Thành lập hội đồng tuyển sinh và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong hội đồng.

Thông báo kế hoạch tuyển sinh trên đài truyền thanh phường Ninh Hiệp, wetsite của trường, bảng thông tin của trường. Thời gian thông báo tuyển sinh từ ngày 08/7/2019 đến ngày 12/7/2019

Thời gian bán và thu nhận hồ sơ: Từ ngày 15/7/2019 đến ngày 15/8/2019

Hội đồng tuyển sinh họp xét hồ sơ: 30/7/2019

Thông báo niêm yết công khai kết quả tuyển sinh tại bảng tin nhà trường:

Báo cáo kết quả tuyển sinh về Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 29/8/2019

Trên đây là Kế hoạch tuyển sinh năm học 2019 – 2020 của trường mầm non  Hoa Sữa /.

 

Nơi nhận:

   - Phòng GD&ĐT ;

   - UBND xã(phường);

   - Lưu VT.

   HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Phan Thị Mộng Thùy

DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Video Clips
Đang chờ cập nhật
Lịch sự kiện
Fanpage Facebook