Thống kê
Hôm nay : 3
Tháng 11 : 89
Năm 2019 : 2.054
 • Nguyễn Thị Kim Thoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0366278829
  • Email:
   ntkthoa.mnhsua.nh@khanhhoa.edu.vn
 • Phan Thị Mộng Thùy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0984395723
  • Email:
   ptmthuy.mnhsua.nh@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Thị
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   059.826000
  • Email:
   ngthi.sgddt@tentinh.gov.vn
 • Lê Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Giáo dục học
  • Điện thoại:
   0916 601111
  • Email:
   leminh.sgddt@tentinh.gov.vn
Video Clips
Đang chờ cập nhật
Lịch sự kiện
Fanpage Facebook